Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Bruine Boszanger


Latijnse naam

Phylloscopus fuscatus

Engelse naam

Dusky Warbler

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde