Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Buidelmees


Latijnse naam

Remiz pendulinus

Engelse naam

Eurasian Penduline Tit

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde