Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Buidelmees


Latijnse naam

Remiz pendulinus

Engelse naam

Eurasian Penduline Tit

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

Wegens mogelijke verstoringseffecten wordt de recente broedvogelkaart van deze soort niet getoond