Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Zwarte Wouw


Latijnse naam

Milvus migrans

Engelse naam

Black Kite

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

Wegens mogelijke verstoringseffecten wordt de recente broedvogelkaart van deze soort niet getoond