Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Velduil


Latijnse naam

Asio flammeus

Engelse naam

Short-eared Owl

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde