Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Woudaap


Latijnse naam

Ixobrychus minutus

Engelse naam

Little Bittern

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde