Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Roodhalsfuut


Latijnse naam

Podiceps grisegena

Engelse naam

Red-necked Grebe

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde