Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Waargenomen soorten

#NaamWintervogelsBroedvogels
1.Zwartbuikfluiteend-
2.Rosse Fluiteend-
3.Rotgans-
4.Zwartbuikrotgans-
5.Witbuikrotgans-
6.Roodhalsgans-
7.Grote Canadese Gans
8.canadese gans spec.
9.Kleine Canadese Gans (parvipes)
10.hybride Canadese gans x Grauwe gans
11.hybride Canadese Gans x Soepgans-
12.hybride Canadese Gans x Kolgans-
13.Brandgans
14.hybride Brandgans x Canadese Gans
15.hybride Brandgans x Grauwe Gans-
16.hybride Brandgans x Kolgans-
17.hybride Brandgans x Sneeuwgans-
18.Kleine Canadese Gans (minima)
19.Indische Gans
20.hybride Indische Gans x Brandgans-
21.hybride Indische Gans x Grauwe Gans-
22.Keizergans-
23.Ross` Gans-
24.Sneeuwgans-
25.Grote Sneeuwgans-
#NaamWintervogelsBroedvogels
26.Grauwe Gans
27.Soepgans
28.Zwaangans
29.Knobbelgans (Chinese)
30.Taigarietgans-
31.Kleine Rietgans-
32.Toendrarietgans-
33.Rietgans (Toendra of Taiga)-
34.Kolgans
35.Kolgans (albifrons)-
36.Dwerggans-
37.Zwarte Zwaan
38.Knobbelzwaan
39.Kleine Zwaan-
40.Wilde Zwaan-
41.Zwaan spec.
42.hybride gans-
43.Gans spec.
44.Nijlgans
45.Magelhaengans
46.Bergeend
47.Casarca
48.hybride Casarca x Bergeend-
49.Muskuseend
50.Carolina-eend
#NaamWintervogelsBroedvogels
51.Mandarijneend
52.Manengans
53.Ringtaling
54.Siberische Taling -
55.Zomertaling
56.Slobeend
57.Krakeend
58.Bronskopeend-
59.Smient
60.Vlekbekeend-
61.Wilde Eend
62.Soepeend
63.Bahamapijlstaart-
64.Pijlstaart
65.Wintertaling
66.Chileense Taling-
67.Marmereend-
68.Krooneend
69.Peposaca-eend-
70.Tafeleend
71.Witoogeend
72.Kuifeend
73.hybride Kuifeend x Tafeleend-
74.Topper-
75.Eider
#NaamWintervogelsBroedvogels
76.Grote Zee-eend-
77.Zwarte Zee-eend-
78.IJseend-
79.Brilduiker
80.Nonnetje-
81.Kokardezaagbek-
82.Grote Zaagbek-
83.Middelste Zaagbek
84.Rosse Stekelstaart
85.hybride eend-
86.Eend spec.
87.Patrijs
88.Koningsfazant-
89.Goudfazant-
90.Fazant
91.Zilverfazant-
92.Blauwe Pauw
93.Kip
94.Kwartel
95.Rode Patrijs
96.Nachtzwaluw
97.Gierzwaluw
98.Vale Gierzwaluw-
99.Koekoek
100.Rotsduif-
#NaamWintervogelsBroedvogels
101.Stadsduif
102.Holenduif
103.Houtduif
104.Zomertortel
105.Turkse Tortel
106.Diamantduif-
107.Waterral
108.Kwartelkoning-
109.Porseleinhoen-
110.Waterhoen
111.Meerkoet
112.Kleinst Waterhoen-
113.Kroonkraanvogel-
114.Kraanvogel
115.Dodaars
116.Roodhalsfuut-
117.Fuut
118.Kuifduiker
119.Geoorde Fuut
120.Scholekster
121.Steltkluut-
122.Amerikaanse Steltkluut
123.Kluut
124.Kievit
125.Goudplevier-
#NaamWintervogelsBroedvogels
126.Zilverplevier
127.Bontbekplevier
128.Kleine Plevier
129.Strandplevier
130.Regenwulp
131.Wulp
132.Rosse Grutto-
133.Grutto
134.IJslandse Grutto-
135.Steenloper
136.Kanoet
137.Kemphaan
138.Drieteenstrandloper
139.Bonte Strandloper
140.Paarse Strandloper-
141.Kleine Strandloper-
142.Houtsnip
143.Bokje-
144.Watersnip
145.Rosse Franjepoot
146.Oeverloper
147.Witgat
148.Tureluur
149.Zwarte Ruiter-
150.Groenpootruiter
#NaamWintervogelsBroedvogels
151.Drieteenmeeuw-
152.Kokmeeuw
153.Dwergmeeuw
154.Ross` meeuw-
155.Zwartkopmeeuw
156.Stormmeeuw
157.Russische Stormmeeuw-
158.Ringsnavelmeeuw-
159.Grote Mantelmeeuw
160.Grote Burgemeester-
161.Kleine Burgemeester-
162.Zilvermeeuw
163.Zilvermeeuw (argenteus)-
164.Scandinavische Zilvermeeuw-
165.Pontische Meeuw
166.Geelpootmeeuw
167.Kleine Mantelmeeuw
168.Britse Kleine Mantelmeeuw-
169.Meeuw spec.-
170.Grote Stern
171.Dwergstern-
172.Visdief-
173.Grote Jager-
174.Middelste Jager-
175.Kleine Jager-
#NaamWintervogelsBroedvogels
176.Zeekoet-
177.Alk-
178.Alk of Zeekoet-
179.Papegaaiduiker-
180.Roodkeelduiker-
181.Parelduiker-
182.IJsduiker-
183.Duiker spec.-
184.Stormvogeltje-
185.Noordse Stormvogel-
186.Ooievaar
187.Jan-van-gent-
188.Aalscholver ssp sinensis
189.Aalscholver
190.Grote Aalscholver-
191.Kuifaalscholver-
192.Witte Ibis
193.Rode Ibis
194.Zwarte Ibis
195.Lepelaar
196.Roerdomp
197.Woudaap-
198.Kwak
199.Koereiger
200.Blauwe Reiger
#NaamWintervogelsBroedvogels
201.Purperreiger
202.Grote Zilverreiger
203.Kleine Zilverreiger
204.Grijze Wouw-
205.Wespendief-
206.Sperwer
207.Havik
208.Bruine Kiekendief
209.Blauwe Kiekendief
210.Steppekiekendief
211.Grauwe Kiekendief
212.Kiekendief spec.
213.Rode Wouw
214.Zwarte Wouw
215.Zeearend
216.Amerikaanse Zeearend-
217.Woestijnbuizerd-
218.Ruigpootbuizerd-
219.Buizerd
220.Kerkuil
221.Witte Kerkuil
222.Steenuil
223.Ransuil
224.Velduil
225.Oehoe
#NaamWintervogelsBroedvogels
226.Bosuil
227.Hop
228.IJsvogel
229.Bijeneter-
230.Draaihals
231.Middelste Bonte Specht
232.Kleine Bonte Specht
233.Grote Bonte Specht
234.Zwarte Specht
235.Groene Specht
236.Geelkopcaracara-
237.Torenvalk
238.Smelleken-
239.Boomvalk
240.Slechtvalk
241.Valkparkiet-
242.Monniksparkiet
243.Blauwvleugelara-
244.Grote Alexanderparkiet
245.Halsbandparkiet
246.Grasparkiet-
247.Grauwe Klauwier-
248.Klapekster
249.Wielewaal-
250.Gaai
#NaamWintervogelsBroedvogels
251.Roodsnavelkitta-
252.Ekster
253.Kauw
254.Noordse Kauw-
255.Roek
256.Zwarte Kraai
257.Bonte Kraai
258.Raaf
259.Pestvogel-
260.Zwarte Mees
261.Kuifmees
262.Glanskop
263.Matkop
264.Pimpelmees
265.Pleskes Mees-
266.Koolmees
267.Buidelmees
268.Baardman
269.Boomleeuwerik
270.Veldleeuwerik
271.Kuifleeuwerik
272.Strandleeuwerik-
273.Oeverzwaluw-
274.Boerenzwaluw
275.Huiszwaluw
#NaamWintervogelsBroedvogels
276.Cetti's Zanger
277.Staartmees
278.Witkopstaartmees-
279.Fluiter-
280.Humes Bladkoning-
281.Bruine Boszanger-
282.Fitis
283.Tjiftjaf
284.Siberische Tjiftjaf-
285.Iberische Tjiftjaf-
286.Grote Karekiet-
287.Rietzanger
288.Struikrietzanger-
289.Kleine Karekiet-
290.Bosrietzanger-
291.Orpheusspotvogel-
292.Spotvogel-
293.Snor-
294.Sprinkhaanzanger
295.Graszanger
296.Zwartkop
297.Tuinfluiter-
298.Braamsluiper-
299.Grasmus
300.Provençaalse Grasmus-
#NaamWintervogelsBroedvogels
301.Vuurgoudhaan
302.Goudhaan
303.Winterkoning
304.Boomklever
305.Taigaboomkruiper-
306.Kortsnavelboomkruiper
307.Boomkruiper
308.Treurmaina-
309.Spreeuw
310.Zanglijster
311.Grote Lijster
312.Koperwiek
313.Merel
314.Kramsvogel
315.Beflijster
316.Lijster spec.
317.Grauwe Vliegenvanger-
318.Roodborst
319.Blauwborst
320.Witsterblauwborst-
321.Nachtegaal
322.Bonte Vliegenvanger-
323.Zwarte Roodstaart
324.Gekraagde Roodstaart
325.Paapje
#NaamWintervogelsBroedvogels
326.Roodborsttapuit
327.Tapuit
328.Ringmus
329.Huismus
330.Heggenmus
331.Engelse Kwikstaart-
332.Gele Kwikstaart
333.Grote Gele Kwikstaart
334.Witte Kwikstaart
335.Rouwkwikstaart
336.Witte Kwikstaart (spec)
337.Grote Pieper-
338.Graspieper
339.Boompieper
340.Waterpieper-
341.Oeverpieper
342.Vink
343.Keep
344.Appelvink
345.Goudvink
346.Noordse Goudvink-
347.Roodmus
348.Mexicaanse Roodmus-
349.Groenling
350.Frater-
#NaamWintervogelsBroedvogels
351.Kneu
352.Grote Barmsijs-
353.Kleine Barmsijs
354.Barmsijs (Grote of Kleine)
355.Kruisbek
356.Putter
357.Europese Kanarie
358.Kanarie-
359.Sijs
360.IJsgors
361.Sneeuwgors-
362.IJslandse Sneeuwgors-
363.Grauwe Gors
364.Geelgors
365.Dwerggors-
366.Bosgors-
367.Rietgors
368.Zanggors-
369.Vogel onbekend