Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Rosse Grutto


Latijnse naam

Limosa lapponica

Engelse naam

Bar-tailed Godwit

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde