Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Bahamapijlstaart


Latijnse naam

Anas bahamensis

Engelse naam

White-cheeked Pintail

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde