Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Kleine Canadese Gans (parvipes)


Latijnse naam

Branta canadensis parvipes

Engelse naam

Canada Goose ssp parvipes

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde