Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Glanskop


Latijnse naam

Poecile palustris

Engelse naam

Marsh Tit

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde