Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Grote Zilverreiger


Latijnse naam

Ardea alba

Engelse naam

Great Egret

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde