111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Tafeleend


Latijnse naam

Aythya ferina

Engelse naam

Common Pochard

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde