111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Slobeend


Latijnse naam

Spatula clypeata

Engelse naam

Northern Shoveler

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde