Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Slobeend


Latijnse naam

Spatula clypeata

Engelse naam

Northern Shoveler

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde