Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Nachtzwaluw


Latijnse naam

Caprimulgus europaeus

Engelse naam

European Nightjar

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde