111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Witte Kwikstaart (spec)


Latijnse naam

Motacilla alba

Engelse naam

White Wagtail

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde