Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Appelvink


Latijnse naam

Coccothraustes coccothraustes

Engelse naam

Hawfinch

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen uit gouden grid, gemiddeld aantal