Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Groenling


Latijnse naam

Chloris chloris

Engelse naam

European Greenfinch

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen uit gouden grid, gemiddeld aantal