Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Zwarte Ibis


Latijnse naam

Plegadis falcinellus

Engelse naam

Glossy Ibis

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde