111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Zwarte Ibis


Latijnse naam

Plegadis falcinellus

Engelse naam

Glossy Ibis

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde