Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Kemphaan


Latijnse naam

Calidris pugnax

Engelse naam

Ruff

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde