Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Noordse Kauw


Latijnse naam

Coloeus monedula monedula

Engelse naam

Western Jackdaw ssp monedula

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde