Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Gierzwaluw


Latijnse naam

Apus apus

Engelse naam

Common Swift

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde