111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Fitis


Latijnse naam

Phylloscopus trochilus

Engelse naam

Willow Warbler

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen uit gouden grid, gemiddeld aantal