Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Purperreiger


Latijnse naam

Ardea purpurea

Engelse naam

Purple Heron

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde