Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Muskuseend


Latijnse naam

Cairina moschata

Engelse naam

Muscovy Duck

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde