Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Houtduif


Latijnse naam

Columba palumbus

Engelse naam

Common Wood Pigeon

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

punttellingen uit gouden grid, gemiddeld aantal