Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Houtduif


Latijnse naam

Columba palumbus

Engelse naam

Common Wood Pigeon

Wintervogels (voorlopig)

punttellingen uit gouden grid, gemiddeld aantal
berekening

Aanwezigheid wintervogels

aanwezigheid op basis van alle atlastellingen

Voorlopige 2020/2021-2022/2023

Broedvogels (voorlopig)

punttellingen uit gouden grid, gemiddeld aantal
berekening

Voorlopige broedzekerheid 2020-2022

voorlopige broedzekerheid 2020-2022

Broedzekerheid 2000-2002

broedzekerheid uit de vorige atlasperiode 2000-2002

Voorlopige schattingen 2020-2022

voorlopige schattingen 2020/2021 - 2022/2023

Schattingen 2000-2002