Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Houtduif


Latijnse naam

Columba palumbus

Engelse naam

Common Wood Pigeon

Alle kaarten

Voorlopige schattingen 2020-2022

voorlopige schattingen 2020/2021 - 2022/2023