Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Houtduif


Latijnse naam

Columba palumbus

Engelse naam

Common Wood Pigeon

Alle kaarten

Schattingen 2000-2002