Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Boerenzwaluw


Latijnse naam

Hirundo rustica

Engelse naam

Barn Swallow

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

punttellingen uit gouden grid, gemiddeld aantal