Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Knobbelzwaan


Latijnse naam

Cygnus olor

Engelse naam

Mute Swan

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde