Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Grauwe Kiekendief


Latijnse naam

Circus pygargus

Engelse naam

Montagu's Harrier

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde