Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Carolina-eend


Latijnse naam

Aix sponsa

Engelse naam

Wood Duck

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde