Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Meeuw spec.


Latijnse naam

Larus spec.

Engelse naam

Gull spec.

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde