Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

canadese gans spec.


Latijnse naam

Branta canadensis / hutchinsii

Engelse naam

canada goose spec.

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde