Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Gekraagde Roodstaart


Latijnse naam

Phoenicurus phoenicurus

Engelse naam

Common Redstart

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde