Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Magelhaengans


Latijnse naam

Chloephaga picta

Engelse naam

Upland Goose

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde