Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Waterral


Latijnse naam

Rallus aquaticus

Engelse naam

Water Rail

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde