111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Waterral


Latijnse naam

Rallus aquaticus

Engelse naam

Water Rail

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde