Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Grauwe Klauwier


Latijnse naam

Lanius collurio

Engelse naam

Red-backed Shrike

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde