111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Krooneend


Latijnse naam

Netta rufina

Engelse naam

Red-crested Pochard

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde