111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Visdief


Latijnse naam

Sterna hirundo

Engelse naam

Common Tern

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

aanwezigheid kolonie