Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Visdief


Latijnse naam

Sterna hirundo

Engelse naam

Common Tern

Broedvogels (voorlopig)

aanwezigheid kolonie
berekening

Voorlopige broedzekerheid 2020-2022

voorlopige broedzekerheid 2020-2022

Broedzekerheid 2000-2002

broedzekerheid uit de vorige atlasperiode 2000-2002

Voorlopige schattingen 2020-2022

voorlopige schattingen 2020/2021 - 2022/2023

Schattingen 2000-2002