Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Visdief


Latijnse naam

Sterna hirundo

Engelse naam

Common Tern

Alle kaarten

Broedzekerheid 2000-2002

broedzekerheid uit de vorige atlasperiode 2000-2002