Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Strandplevier


Latijnse naam

Charadrius alexandrinus

Engelse naam

Kentish Plover

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde