Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Tjiftjaf


Latijnse naam

Phylloscopus collybita

Engelse naam

Common Chiffchaff

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

punttellingen uit gouden grid, gemiddeld aantal