Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Blauwe Reiger


Latijnse naam

Ardea cinerea

Engelse naam

Grey Heron

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

aanwezigheid kolonie