Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Oehoe


Latijnse naam

Bubo bubo

Engelse naam

Eurasian Eagle-Owl

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde