Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Rietgors


Latijnse naam

Emberiza schoeniclus

Engelse naam

Common Reed Bunting

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde