Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Steppekiekendief


Latijnse naam

Circus macrourus

Engelse naam

Pallid Harrier

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde