111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Steppekiekendief


Latijnse naam

Circus macrourus

Engelse naam

Pallid Harrier

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde