Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Zwarte Ruiter


Latijnse naam

Tringa erythropus

Engelse naam

Spotted Redshank

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde